LYRIC

Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu

Herda ma jiu jhan khaelagado
Jhagire marda baniyo
Emandari kto lai
Joban dine mann theyo

hahahah

Herda ma jiu jhan khaelagado
Jhagire marda baniyo
Emandari kto lai
Joban dine mann theyo
Kaeni churot khanchau ki
Datai kalo chha
Datai kalo chha hajur
Othai kalo chha
Didi ko magani bhae sakyo
Merai palo chha
Didi ko magani bhae sakyo
Merai palo chha

Yespali hiudo maina ma
Bihe na gari bha chaena
Kanya ko thahar thagana
Kae pani tungo la chaena

Yespali hiudo maina ma
Bihe na gari bha chaena
Kanya ko thahar thagana
Kae pani tungo la chaena
Kori bati chatta kapal

Lali othai ma
Lali othai ma hajur
Lali othai ma
Jhayapai kadam rokiyo
Phul ko botai ma
Jhayapai kadam rokiyo
Phul ko botai ma
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu

Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu

Birko ma lako chinima
kasari pasyo kamila
Dadha pari ko suntala
Guliyo chha ki amilo

Birko ma lako chinima
kasari pasyo kamila
Dadha pari ko suntala
Guliyo chha ki amilo
Kaeni churot khanchau ki

Datai kalo chha
Datai kalo chha hajur
Othai kalo chha
Didi ko magani bhae sakyo
Merai palo chha
Didi ko magani bhae sakyo
Merai palo chha

Raja ko hatti mai saga
Sayau tola sun chha lasa ko
Padhae lekhae ma abbal chhu

Baigiyanik bhanchhu nasako

Raja ko hatti mai saga
Sayau tola sun chha lasa ko
Padhae lekhae ma abbal chhu
Baigiyanik bhanchhu nasako
Kori bati chatta kapal
Lali othai ma
Lali othai ma hajur
Lali othai ma
Jhayapai kadam rokiyo
Phul ko botai ma

Jhayapai kadam rokiyo
Phul ko botai ma
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu

Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu

Bhagini ko chori lai
Kukhura ko bhale le
Thul thula kura garera
Patyauna ato kale le

Bhagini ko chori lai
Kukhura ko bhale le
Thul thula kura garera
Patyauna ato kale le
Kaeni churot khanchau ki

Datai kalo chha
Datai kalo chha hajur
Othai kalo chha
Didi ko magani bhae sakyo
Merai palo chha
Didi ko magani bhae sakyo
Merai palo chha

Chimikai hu ma bagai ko
Santana kali nagai ko
Timi ta rayachau mitini
Koyel haina kagai ko

Chimikai hu ma bagai ko
Santana kali nagai ko

Timi ta rayachau mitini
Koyel haina kagai ko
Kori bati chatta kapal
Lali othai ma
Lali othai ma hajur
Lali othai ma
Jhayapai kadam rokiyo
Phul ko botai ma
Jhayapai kadam rokiyo
Phul ko botai ma

Manna ma mile mela hajur
Na mile jhamela
Manna ma mile mela hajur
Na mile jhamela
Ajai garum ramaelo

Bholi ta k hola
Ajai garum ramaelo
Bholi ta k hola

Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu

Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supadi dana
Kutu Ma Kutu…………………….


Added by

Heaven Lyrics

SHARE

Comments are off this post